A short history of the noble part of the von Eyben family and the original description of its Shield of Arms Based on “Dansk Adelsaarbog 1905”, page 116-177
 

Den tyske Keiser Leopold optog 16 Marts 1682 assessor i den kejserlige kammerret, Hulderich Eyben, i rigsadelig stand med navnet Hulderich Edler von Eyben. Det skyldtes at hans forfædre havde ført adeligt våben - en af dem havde endda på en rejse til det Hellige Land fået våbnet forbedret – to nagler tilføjet på hovedet af den i skjoldet stående ørn -, ligesom de havde været gift i adelig stand og ejet adelige Godser.

Kejseren tildelte familien følgende Våben:

Ein Gelb oder goldtfarber schilt, in welchen ein ausgebraiter shwarzer adler fürwerts sehend erscheinet, der umb des halsz beederseithes ein dreyblätiges grünes klee abwerts geschlungen, auff dem kopf aber zween nägel mit braiten blaten eingesteckt führet, über den schilt gerad fürwerts ein offener adelicher freyer thurniershelm, beederseiths mit shwarz und gelber helmdecken und darob einem von diesen farben gewundenem pausch geziehret, aus welchem bis an die vaffen oder fuesz der im schilt beschribene auszgescwungene schwarze adler zu sehen”.

Hulderich’s søn Christian Wilhelm von Eyben trådte i Holsten-Gottopsk tjeneste og siden har slægten været knyttet mere eller mindre til Danmark, hvor flere linjer nu er bosidden dog uden at være optaget i den Danske adel.

Derimod blev Geheimekonferensraad og Gesandt i Frankfurt, Friedrich Baron af Eyben ved resolution af 17. Oktober 1817 og Patent af 16. November 1827 optaget i den Danske lensgrevestand med følgende våben:

”En guldbevæbnet blå ørn med 3 søm på Hovedet og et grønt Kløverblad fra hver Vinge i Guld-felt; på Skjoldet 3 grevekronede Hjelme II, I og III,  I: Ørnen som i Skjoldet,  II: 2 halv blå halv Guld-Vesselhorn,  III: en blå Ørnevinge. Skjoldholdere ere en jernklædt Ridder med en blaa Strudsfjer paa Hjelmen mellem 2 gule holdende en rød Standart med hvidt Kors, i hvis Midte ses et blaat Ørnehoved med 3 Søm, og en oprejst tilbageseende naturlig Løve holdende en blaa Standart.”

Denne grevelige slægt uddøde på mandssiden den 5. August 1889 med Friedrich Fritz Adolph Gottlieb Greve af Eyben. En yngre søn, Adolph Friedrich (Fritz) Greve af Eyben, var død 11 år tidligere i Egypten, kun 23 år gammel. Agnes Marie Comtesse von Eyben levede indtil 1899 og var den person, der overleverede mange af de slægtsmalerier, der i dag befinder sig i familiens varetægt. Med hende uddøde også den kvindelige side af den grevelige slægt.

 

Shields of Arms

This page has a selection of various known representations of the Shield of Arms.