På rejse i familiens historie

Som dreng hørte jeg om familiens historie, om de gamle aner og om de berømte forfædre, som bragte familien hæder, ære og adelighed. Jeg så ærværdige portrætter af gamle forfædre. Jeg så min fars lille maskine, som kunne præge vores våbenskjold i brevpapir.
Men det var altsammen lidt fjernt for mig.
Indtil jeg i slutningen af 1990-erne satte mig for at samle informationerne sammen på et medie, der kunne skabe overblik over de mange data og gøre det muligt at dele dem med andre mennesker. At konsolidere vores viden og bringe den ind i det nye årtusinde.

Med min computer i hånden begyndte jeg en rejse ind i de mange kilder til familiens historie og undervejs blev de gamle portrætter levende og historiens glæder, sorger og dramatik trådte frem for mig.
Hvert af navnene fik personlighed og karakter og befolkede min stue. Afstanden var ikke længere så uoverskuelig - vi blev en stor familie, der kontinuert rækker fra middelalderen til idag - og med vores børn ud i fremtiden.

Hulderich Edler von Eyben står med sin helt unikke karriere i Tyskland i 1600-tallet i centrum for familiens historie. Det er hans berømmelse, der er årsagen til at så mange kilder dokumenterer familiens tidligste generationer.
Postmesteren August von Eyben gjorde i 1880-1890 en uvurderlig indsats for at indsamle de historiske vidnesbyrd med en genealogisk grundforskning, der rakte dybt ind i både det danske og tyske samfund. Dette skete inden to verdenskrige og depressionen skabte kaos i Europa og mens den sidste del af den grevelig slægt stadig var i live. Idag ville det meste af disse informationer være gået tabt, hvis ikke hans ildhu havde skabt en solid og systematisk samling af grunddata, der fortsat findes bevaret i Rigsarkivet.
Min far William Edler von Eyben har siden vedligeholdt og opdateret familiens stamtræ og var en uudtømmelig kilde til levende historier om personerne. Endelig har Thomas, Terese, Ulrik, Jarl og Erik Edler von Eyben alle hjulpet mig med at fotografere malerier og andre historiske kilder.

I fællesskab er det således lykkedes at fremstille grundlaget for dét du ser her. Det bygger på en database, lavet i programmet FamilyTreeMaker, som fortsat vil blive opdateret og udviklet efterhånden som nye data lokaliseres i de gamle kilder, blandt familiens medlemmer og gennem nye kontakter til endnu ukendte grene af familien.


Keld von Eyben
København
E-mail keld@voneyben.dk